Combo NewSun: Rửa chén 1,5Lx4+ Nước giặt 1,5Lx2+Lau sàn 1,5Lx2

300.000

  • Không chứa chất Bảo quản
  • Không gây hại kích ứng Da tay
  • Không gây hại Môi trường
  • Không chứa chất gây Ung thư
Danh mục: